תקנון בית הכנסת אדרת אליהו
וספר מנהגים והליכות של בית הכנסת