משכן אריאל ע"ש אריאל יוסף זאנה הי"ד"מרכז קהילתי של ב"כ "אדרת אליהו
השולחנות מוכנים לקראת
סעודות שבת הגדול

יום ירושלים התשס"ו - מכינת עצמונה במשכן אריאלמתוך מצגת סניף בני עקיבא גילה

: ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה